Location: Hotel Supramonte 5th Pitch (8b) ,Sardegna , Italia
Climber: Yuka Endo / Tamotsu Sugino
Shooter: Manabu Yoneyama

¨Back