Location: Hotel Supramonte 2nd Pitch (7c+) ,Sardegna , Italia
Climber: Tamotsu Sugino / Yuka Endo
Shooter: Manabu Yoneyama

¨Back