Location: Mongo Santa Maria (5.11d) ,Oudou-kaigan
Climber: Tamotsu Sugino
Shooter: Kenji Iiyama

¨Back