Location: Chokokukaigan(5.12a) ,Oudou-kaigan
Climber: Tamotsu Sugino
Shooter: Kenji Iiyama

¨Back